Συνεργαζόμενοι ειδικοί

Η κλινική μας έχει το προνόμιο να ανήκει σε ένα δίκτυο αναγνωρισμένων ιατρικών κέντρων που ασχολούνται αποκλειστικά με την θεραπεία των αγγειακών ανωμαλιών. Εργαζόμαστε μαζί με εξειδικευμένους Ιατρούς από το εξωτερικό, εφαρμόζοντας τα πιο ενημερωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα στους ασθενείς μας. Σε συνεργασία με τα κέντρα αυτά, πολλοί ασθενείς από διαφορετικές χώρες αποστέλλονται στην κλινική μας για θεραπεία της ιατρικής τους πάθησης.

Συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Αγγειακών Δυσπλασιών της Νέας Υόρκης, στο Νοσοκομείο Manhattan Eye, Ear και Throat, 210 East 64th Street, στη Νέα Υόρκη, και το Zentrum für Vasculäre Malformationen (ZVM) στο Νοσοκομείο Werner Forßmann, στο Eberswalde, της Γερμανίας, ενώ η κλινική μας είναι μέλος του ιδρύματος Vascular Birthmarks Foundation, με έδρα τις ΗΠΑ.

Συνεργαζόμενοι ειδικοί

Η κλινική μας έχει το προνόμιο να ανήκει σε ένα δίκτυο αναγνωρισμένων ιατρικών κέντρων που ασχολούνται αποκλειστικά με την θεραπεία των αγγειακών ανωμαλιών. Εργαζόμαστε μαζί με εξειδικευμένους Ιατρούς από το εξωτερικό, εφαρμόζοντας τα πιο ενημερωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα στους ασθενείς μας. Σε συνεργασία με τα κέντρα αυτά, πολλοί ασθενείς από διαφορετικές χώρες αποστέλλονται στην κλινική μας για θεραπεία της ιατρικής τους πάθησης.

Συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Αγγειακών Δυσπλασιών της Νέας Υόρκης, στο Νοσοκομείο Manhattan Eye, Ear και Throat, 210 East 64th Street, στη Νέα Υόρκη, και το Zentrum für Vasculäre Malformationen (ZVM) στο Νοσοκομείο Werner Forßmann, στο Eberswalde, της Γερμανίας, ενώ η κλινική μας είναι μέλος του ιδρύματος Vascular Birthmarks Foundation, με έδρα τις ΗΠΑ.

Δρ. Milton Waner

Δρ. Martin Mihm

Δρ. Lutz Meyer

Δρ. Aaron Fay

Δρ. Teresa O