ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ευρωκλινική Αθηνών


Η Ευρωκλινική Αθηνών βρίσκεται στην οδό Αθανασιάδου 9,
Αθήνα, Τ.Κ. 11521.


Τηλ. 210 6416600
Φαξ. 210 6416555
Email: [email protected]
Site: www.euroclinic.gr

Ευρωκλινική Παίδων


Η Ευρωκλινική Παίδων βρίσκεται στην οδό Αθανασιάδου 9,
Αθήνα, Τ.Κ. 11521.


Τηλ: 210 6416600
Φαξ: 210 6416555
Email: [email protected]
Site: www.euroclinic.gr

Email. [email protected] Site. www.euroclinic.gr