Το προσωπικό μας

Στοχεύουμε σε εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από τη στιγμή που κάνετε την πρώτη σας επαφή με την κλινική μας. Το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας είναι εδώ για σας. Θα σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες της θεραπείας σας: επισκέψεις, διευθέτηση των λεπτομερειών της διαμονής σας, υπηρεσίες μετάφρασης, πληροφορίες και κρατήσεις για τις μετακινήσεις σας, επιλογές τρόπων πληρωμής, ασφαλιστικά θέματα κλπ. Μπορείτε να υπολογίζετε στη φιλικότητα, την προθυμία και τη συνεργασία του.


Πληροφορίες Κλινικής

Τηλέφωνο +30 210 6440967

Mobile +30 697 9674783

Φαξ +30 210 6440967

Email [email protected]

Αφροδίτη Βαρνάβα

Νοσηλεύτρια Χειρουργείου.

[email protected]

Ναταλί Δεκαντίου

Γραμματεία / υπεύθυνη προώθησης /χρεώσεων.

[email protected]

Ισαβέλλα Ρούσου

Γραμματεία / εξωτερική συνεργάτης.

[email protected]

Ιωσήφ Οβαδίας

Διευθυντής Λογιστηρίου.

[email protected]

Το προσωπικό μας

Στοχεύουμε σε εξαιρετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από τη στιγμή που κάνετε την πρώτη σας επαφή με την κλινική μας. Το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας είναι εδώ για σας. Θα σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες της θεραπείας σας: επισκέψεις, διευθέτηση των λεπτομερειών της διαμονής σας, υπηρεσίες μετάφρασης, πληροφορίες και κρατήσεις για τις μετακινήσεις σας, επιλογές τρόπων πληρωμής, ασφαλιστικά θέματα κλπ. Μπορείτε να υπολογίζετε στη φιλικότητα, την προθυμία και τη συνεργασία του.


Πληροφορίες Κλινικής

Τηλέφωνο +30 210 6440967

Mobile +30 697 9674783

Φαξ +30 210 6440967

Email [email protected]

Αφροδίτη Βαρνάβα

Νοσηλεύτρια Χειρουργείου.

[email protected]

Ναταλί Δεκαντίου

Γραμματεία / υπεύθυνη προώθησης /χρεώσεων.

[email protected]

Ισαβέλλα Ρούσου

Γραμματεία / εξωτερική συνεργάτης.

[email protected]

Ιωσήφ Οβαδίας

Διευθυντής Λογιστηρίου.

[email protected]